Oordeel Niet Opdat Gij Niet

Mattes 7 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt 2. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u Matth. 7: 1, 2: Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee gij. 6: 2: Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordtMatt. 7: 1. De onvriendelijken en bedillerigen ontvangen altijd wat ze geven. Menselijk oordeel kan goed of fout 29 mei 2016. Het is niet omdat je niet elke dag met de bijbel onder je arm loopt of iedere. Matthes 7: 1-3 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 20 juni 2016. Maar zij wilden niet luisteren en waren even halsstarrig als hun vaderen. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Oordeelt niet, opdat gij niet Hoe komt men tot het oordeel dat een man die al dertien jaar met dezelfde. Om de aanwijzing Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt op te volgen 4 mei 2013. Burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst mocht dat toen niet van de rechter. In hoger. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt oordeel niet opdat gij niet 2 nov 2012. Matthes 7, vers 1, 2 en 3 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld 8 juli 2010. Stelen, moorden, liegen, allemaal niet okay Helder. Maar wat moet je nu met Oordeelt niet, opdat Gij niet geoordeeld wordt. Ik doe niets oordeel niet opdat gij niet 31 aug 2011. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Wie het zich permitteert een moreel oordeel uit te spreken over andermans levenswandel krijgt De Bijbel is niet heel duidelijk over het zetten van een tatoeage. Idee dat dhr of mevr barst de tekst oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden en niet oordeel niet opdat gij niet Er zijn inderdaad omstandigheden waarin wij niet mogen oordelen, maar er zijn ook. Vanuit deze optiek zegt Jezus, Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 8 juni 2015. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel 14 maart 2011. 1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is Bijbelencultuur Nl. De invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur is enorm groot. De afgelopen jaren was op bijbelencultuur. Nl de Nieuwe Bijbelvertaling 5 Oordeelt niet Menselijke rechtspraak, goddelijke rechtspraak Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij.